Kansalaisten yhdenvertaisuus

 

Hyvin toimivat verkkopalvelut mahdollistavat pääsyn moninaisten sosiaalisen median kanavien, eri tietolähteiden ja keskustelujen äärelle. Verkkoyhteydet lisäävät kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta käytettäessä demokraattisia oikeuksia esim. kunnallisesta päätöksenteosta. Lisäksi esim. paikallisyhteisön yhteisistä tapahtumista on mahdollista keskustella verkkofoorumeilla ja osallistua paikasta riippumatta. Luotettava verkkoyhteys on välttämättömyys yhteisiin asioihin osallistumisen kannalta.

 

Harvaan asutuilla alueilla hyvän verkkoinfrastruktuurin merkitys korostuu entisestään. Nopea laajakaista on maaseutukunnan kilpailuvaltti ja elinkeinotoiminnan edellytys toimialasta tai liiketoiminnan koosta riippumatta. Huippunopeilla yhteyksillä varustettu kunta luo mahdollisuuksia paitsi uudelle yritystoiminnalle myös uusille tavoille järjestää julkisia palveluita. Kuntalaiselle nopea laajakaista puolestaan on paitsi elämänlaatua myös kiinteistön jälleenmyyntiarvoa nostava investointi.

 

Tähtikuitu Oy Sodankylän kunnan 100 % omistamana yhtiönä haluaa palvella kuntalaisia tasavertaisesti riippumatta siitä, missä osassa kuntaa ja kuinka kaukana kuntakeskuksesta kukin asuu. Valokuitu lyhentää etäisyyksiä ja mahdollistaa helpon yhteydenpidon kaikkialle.