LIITTYMien rakentaminen:

Liittymähinta muodostuu kiinteästä osuudesta sekä kaapelin vetoon liittyvistä rakentamiskustannuksista lähimmältä liitäntäpisteeltä. Rakentamisen kustannuksiin vaikuttaa vähentävästi muiden saman tien varrella sijaitsevien muiden liittyjien lukumäärä - houkuttele myös naapurisi liittymään. Kaikissa tapauksissa kannattaa pyytää tarjous!

 

 • Perusliittymä (kuluttajat ja mikroyritykset) ja mökkiliittymä: rakennetaan ja asennetaan avaimet käteen periaatteella
  • hinta 995,00 € + rakentaminen lähimmältä liitäntäpisteeltä
  • liitäntäkaapeli tuodaan kiinteistöön ja sisälle kiinteistöön asennetaan valokuituun liitettävä reititin. Tietokoneet, digiboxi, WLAN tukiasema jne kytketään reitittimeen
  • liittymään sisältyy 24 kk:den määräaikainen palvelusopimus (hinnat alkaen 49,00 €/kk kuluttajat ja mikroyritykset tai 29,50€/kk rajoitetun käytön mökkiliittymissä)
  • liittymä on otettava käyttöön heti kun se on asennettu käyttökuntoon

 

 • Kuituvaraus: kuitukaapeli rakennetaan kiinteistön ulkoseinustalle asti tai esim rakentamattomalle tontille
  • hinta 995,00 € + rakentaminen lähimmältä liitäntäpisteeltä
  • kaapelia ei tuoda kiinteistöön sisälle eikä toimitukseen sisälly mitään laitteita toimituksen tässä vaiheessa
  • käyttöönotto myöhemmin sovittavana ajankohtana (viimeistelevät asennustoimet ja muut käyttöönottoon liittyvät työt reitittimen asennus), käyttöönoton hinta 300,00 €
  • ei kk-maksuja ennen käyttöönottoa

 

HUOM! Liittymä laskutetaan vasta kun se on rakennettu valmiiksi ja käyttöön otettavissa. Kaivuun ajankohdasta riippuen voi olla, että kaivuujälkien lopulliset ennallistamistyöt tehdään vasta seuraavan rakentamiskauden kuluessa.