HAnkkeen sopimuskumppanit

kolmen vuoden rakentamishanke vaatii onnistuakseen paljon osaavia ammattilaisia ympärilleen. Tähtikuitu Oy:n tavoitteena on pitää oma organisaatio mahdollisimman pienenä ja vastuuttaa kilpailutuksella valitut sopimuskumppanit toteuttamaan oma erikoisosaamisen edellyttävä osansa.

 • Hankkeen urakoinnista vastaa Relacom Finland Oy
  • Relacomin vastuulla on kaikki kaapeleiden kaivaminen ja auraaminen sekä teletekniset työt niin kaapeleiden jatkamisen kuin talonpäiden asentamisen osalta
  • Pääurakoitsijalla on useita telekaapeleiden auraamiseen ja kaivamiseen erikoistuneita koneurakoitsijoita alihankkijoina. Lisäksi runkokaapeleiden jatkamisesta vastaa kyseiseen työhön erikoistunut alihankkija
  • Relacom vastaa myös siitä, että kaivuujäljet ennallistetaan niin hyvin kuin se on mahdollista
 • Kaapelit ja muut verkon passiiviset materiaalit toimittaa tukkuliike Rexel Finland Oy
  • Materiaaleina käytetään samojen valmistajien tuotteita kuin mitä kaupalliset verkonrakentajat käyttävät. Näistä tunnetuimpia ovat esim Nestor Cables ja Draca Cables
 • Rakennetun verkon mittaamisesta ja kartoituksesta vastaa alan erityisosaaja Lapin GPS-Mitta Oy, joka on jo vuosien ajan tehnyt vastaavia töitä mm kaupallisille operaattoreille

 

Tähtikuitu Oy:n rakentamishanke mahdollistaa töitä myös paikallisille yrittäjille, esim. kuormien purkamisessa tarvitaan isoja pyöräkoneita ja koneurakoitsijoille on tarjolla pääurakoitsijan kautta maanrakennukseen liittyviä aliurakoita, jne.